Projecten en doctoraten

33 resultaten

Overzicht

Kuikemis

Naar een meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie
Pluimvee
Ammoniak
Geur
Provincie Antwerpen - Proefbedrijf Pluimveehouderij
Boerenbond
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.09.2018 tot 01.09.2022

PAS GeRUND

Naar een Pragmatische Aanpak Stikstof voor de Vlaamse rundveehouderij
Runderen
Ammoniak
Inagro
Provincie Antwerpen - Hooibeekhoeve
Boerenbond
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.01.2017 tot 31.12.2019

OG Bedrijfsstikstofbalans

Haalbaarheid van het opstellen van een bedrijfsstikstofbalans op een melkveebedrijf met het oog op het reduceren van ammoniakemissies
Runderen
Ammoniak
Inagro
Provincie Antwerpen - Hooibeekhoeve
Boerenbond
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.09.2016 tot 31.08.2018

Demoproject Goed GePASt

Goed GePASt beoogt als doelgroep de rundveehouders, meer specifiek bedrijven die reductietechnieken moeten aanwenden, om hun vergunning te kunnen hernieuwen. De projectpartners willen, net als in Goed GeRUND, de doelgroep sensibiliseren en informeren
Runderen
Ammoniak
Inagro
Provincie Antwerpen - Hooibeekhoeve
Boerenbond
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.07.2016 tot 30.06.2018

Demoproject Goed GeRUND

Het demoproject “Goed GeRUND” wil landbouwers informeren over ammoniakemissie in de rundveehouderij en het beleid dat rond dit thema gevoerd wordt.
Runderen
Ammoniak
Provincie Antwerpen - Hooibeekhoeve
Boerenbond
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.07.2014 tot 30.06.2016

NATVENT

Ontwikkeling van gereduceerde meettechnieken voor ventilatiedebieten in een natuurlijk geventileerde stal
Runderen
Varkens
Ammoniak
Geur
Broeikasgassen
Universiteit Gent
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.10.2012 tot 03.01.2017

AirScrub

Optimalisatie van luchtwassers voor de reductie van ammoniak, geur en broeikasgassen in de varkenshouderij
Varkens
Ammoniak
Fijn stof
Geur
Broeikasgassen
Universiteit Gent
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.09.2012 tot 31.12.2017

Referentiewerking

ILVO referentietaken voor het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie rond luchtemissies en duurzame productietechnieken in de landbouw
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Fijn stof
Geur
Broeikasgassen
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.01.2012 tot 31.12.2019
Naar top