Projecten en doctoraten

24 resultaten

Overzicht

Referentiewerking

ILVO referentietaken voor het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie rond luchtemissies en duurzame productietechnieken in de landbouw
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Fijn stof
Geur
Broeikasgassen
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.01.2012 tot 31.12.2019
Naar top