Projecten en doctoraten

33 resultaten

Overzicht

METHEEN +

Het project zet extra in op de implementatie van methaanreducerende voederstrategieën bij melkvee.
Runderen
Broeikasgassen
Inagro
Provincie Antwerpen - Hooibeekhoeve
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.01.2024 tot 31.12.2024

BOOST +

Runderen
Varkens
Broeikasgassen
Inagro
Provincie Antwerpen - Hooibeekhoeve
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.01.2024 tot 31.03.2025

Innovatieve veehouderijconcepten varkenshouderij

Innovatieve en circulaire mens- en diervriendelijke varkenshouderijconcepten met lage milieu- en klimaatimpact.
Varkens
Ammoniak
Fijn stof
Geur
Broeikasgassen
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.01.2024 tot 31.12.2024

DUVAKI

Duurzaamheidsscan als opstap naar een duurzame varkens - en vleeskuikenhouderij
Pluimvee
Varkens
Ammoniak
Fijn stof
Geur
Broeikasgassen
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.12.2023 tot 30.11.2025

VOEDERPAS

Voeder als oplossing voor de stikstofcrisis: ontwikkeling van een borgingstool voor laag-eiwit rantsoenen bij melkvee
Runderen
Ammoniak
Lopend
Start- en einddatum 01.10.2023 tot 30.09.2026

RAMBO

Reductie van AMmoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen
Met 'RAMBO' op zoek naar maatregelen en technieken voor ammoniakreductie in varkens- en pluimveehouderij.
Pluimvee
Varkens
Ammoniak
Fijn stof
Geur
Broeikasgassen
Inagro
Provincie Antwerpen - Proefbedrijf Pluimveehouderij
Boerenbond
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.09.2023 tot 31.08.2026

RAMBIO

In het kader van de PAS zal de Vlaamse veehouderij de komende jaren grote inspanningen moeten leveren om haar ammoniakemissie te reduceren. In dit project zal op zoek gegaan worden naar maatregelen die aansluiten bij de biologische wetgeving.
Geiten
Pluimvee
Varkens
Ammoniak
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.04.2023 tot 31.07.2024

METHEEN

Meteen inzetten op de implementatie van methaanreducerende voederstrategieën bij melkvee
Binnen het convenant enterische emissies werden al een aantal voedermaatregelen goedgekeurd, waar recent ook subsidies aan gekoppeld werden via de pre-ecoregelingen van het GLB. Met dit project beogen we het demonstreren van deze maatregelen.
Runderen
Broeikasgassen
Inagro
Provincie Antwerpen - Hooibeekhoeve
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.04.2023 tot 31.03.2025

PAS-Partout Melkvee

De projectpartners wensen met dit project de melkveehouders te informeren en te demonstreren over het wat en het hoe van de PAS-maatregelen en de inspanningen die ze moeten leveren om mee de taakstelling te realiseren.
Runderen
Ammoniak
Inagro
Provincie Antwerpen - Hooibeekhoeve
Boerenbond
Lopend
Start- en einddatum 01.04.2023 tot 31.03.2025

Ammoniakreducerende maatregelen voor biologische herkauwers in beeld

Het doel van het project is om samen met de doelgroep te zoeken naar bron- en systeemgerichte ammoniakreducerende technieken en maatregelen op maat van de biologische sector en het individuele biologische bedrijf.
Runderen
Ammoniak
Inagro
Provincie Antwerpen - Hooibeekhoeve
Boerenbond
Lopend
Start- en einddatum 15.02.2023 tot 31.12.2024

SOMEBIO

Sojamijdend en methaanreducerend voeren op biologische melkveebedrijven
De (bio)melkveehouderij in Vlaanderen is al langer op zoek naar meer voederautonomie en wordt tegelijk geacht aan hoge verwachtingen op vlak van soja-afbouw en methaanreductie te voldoen. Binnen deze operationele groep wordt naar oplossingen gezocht.
Runderen
Broeikasgassen
Universiteit Gent
Inagro
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.01.2023 tot 30.09.2024

Boost pocketvergisting en nabewerking

Met dit demoproject wensen we in te zetten op kennisverspreiding naar de veehouderij om aan de hand van pocketvergisting hun bedrijf meer zelfvoorzienend te maken van energie en kunstmest en daarmee ook hun milieu-impact te reduceren.
Runderen
Varkens
Ammoniak
Broeikasgassen
Inagro
Boerenbond
Lopend
Start- en einddatum 01.01.2023 tot 31.12.2024

OptiWel-Emis

Doormeten van actuele welzijnstrends in functie van stikstofuitstoot bij vleeskuikens
In dit project wordt een evaluatie gemaakt van de mate waarin actuele welzijnsmaatregelen voor vleeskuikens verenigbaar zijn met de realisatie van een ammoniakemissiereductie in de praktijk.
Pluimvee
Ammoniak
Provincie Antwerpen - Proefbedrijf Pluimveehouderij
Boerenbond
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.01.2023 tot 31.12.2024

ELP Beef

Samen met 5 vleesveehouders onderzoekt deze operationele groep hoe er op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier onderbouwd bewijs kan aangeleverd worden voor de correctie toepassing van laag eiwit voeding op hun vleesveebedrijf.
Runderen
Ammoniak
Boerenbond
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.01.2023 tot 31.12.2024

Econutri

Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Broeikasgassen
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.11.2022 tot 30.04.2026

BioMora

Naar een biologisch verantwoord methaan onderdrukkend rantsoen
Runderen
Broeikasgassen
Universiteit Gent
Inagro
Lopend
Start- en einddatum 01.04.2022 tot 31.03.2024

HappyCliMi

Enterische emissies reduceren bij melkvee door voederstrategieën
Runderen
Broeikasgassen
Universiteit Gent
Boerenbond
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.04.2021 tot 31.03.2024

Milkey

Ontwikkeling van een online interactief informatieplatform over klimaatmitigerende strategieën voor de melkveehouderij
Runderen
Ammoniak
Broeikasgassen
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.01.2020 tot 30.11.2022

KLIMREK

KLImaatMaatregelen mét Economische Kansen op het landbouwbedrijf
Runderen
Varkens
Geur
Broeikasgassen
Boerenbond
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.09.2019 tot 31.12.2022

FIE AEMON

Flagship Innovation Experiment: Ammonia Emission Monitoring
Runderen
Varkens
Ammoniak
Broeikasgassen
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.01.2019 tot 31.12.2022
Naar top