Projecten en doctoraten

24 resultaten

Overzicht

METHEEN

Meteen inzetten op de implementatie van methaanreducerende voederstrategieën bij melkvee
Binnen het convenant enterische emissies werden al een aantal voedermaatregelen goedgekeurd, waar recent ook subsidies aan gekoppeld werden via de pre-ecoregelingen van het GLB. Met dit project beogen we het demonstreren van deze maatregelen.
Runderen
Broeikasgassen
Inagro
Provincie Antwerpen - Hooibeekhoeve
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.04.2023 tot 31.03.2025

PAS-Partout Melkvee

De projectpartners wensen met dit project de melkveehouders te informeren en te demonstreren over het wat en het hoe van de PAS-maatregelen en de inspanningen die ze moeten leveren om mee de taakstelling te realiseren.
Runderen
Ammoniak
Inagro
Provincie Antwerpen - Hooibeekhoeve
Boerenbond
Lopend
Start- en einddatum 01.04.2023 tot 31.03.2025

SOMEBIO

Sojamijdend en methaanreducerend voeren op biologische melkveebedrijven
De (bio)melkveehouderij in Vlaanderen is al langer op zoek naar meer voederautonomie en wordt tegelijk geacht aan hoge verwachtingen op vlak van soja-afbouw en methaanreductie te voldoen. Binnen deze operationele groep wordt naar oplossingen gezocht.
Runderen
Broeikasgassen
Universiteit Gent
Inagro
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.01.2023 tot 30.09.2024

Boost pocketvergisting en nabewerking

Met dit demoproject wensen we in te zetten op kennisverspreiding naar de veehouderij om aan de hand van pocketvergisting hun bedrijf meer zelfvoorzienend te maken van energie en kunstmest en daarmee ook hun milieu-impact te reduceren.
Runderen
Varkens
Ammoniak
Broeikasgassen
Inagro
Boerenbond
Lopend
Start- en einddatum 01.01.2023 tot 31.12.2024

OptiWel-Emis

Doormeten van actuele welzijnstrends in functie van stikstofuitstoot bij vleeskuikens
In dit project wordt een evaluatie gemaakt van de mate waarin actuele welzijnsmaatregelen voor vleeskuikens verenigbaar zijn met de realisatie van een ammoniakemissiereductie in de praktijk.
Pluimvee
Ammoniak
Provincie Antwerpen - Proefbedrijf Pluimveehouderij
Boerenbond
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.01.2023 tot 31.12.2024

ELP Beef

Samen met 5 vleesveehouders onderzoekt deze operationele groep hoe er op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier onderbouwd bewijs kan aangeleverd worden voor de correctie toepassing van laag eiwit voeding op hun vleesveebedrijf.
Runderen
Ammoniak
Boerenbond
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.01.2023 tot 31.12.2024

BioMora

Naar een biologisch verantwoord methaan onderdrukkend rantsoen
Runderen
Broeikasgassen
Universiteit Gent
Lopend
Start- en einddatum 01.04.2022 tot 31.03.2024

HappyCliMi

Enterische emissies reduceren bij melkvee door voederstrategieën
Runderen
Broeikasgassen
Universiteit Gent
Boerenbond
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.04.2021 tot 31.03.2024

Milkey

Ontwikkeling van een online interactief informatieplatform over klimaatmitigerende strategieën voor de melkveehouderij
Runderen
Ammoniak
Broeikasgassen
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.01.2020 tot 30.11.2022

KLIMREK

KLImaatMaatregelen mét Economische Kansen op het landbouwbedrijf
Runderen
Varkens
Geur
Broeikasgassen
Boerenbond
ILVO
Lopend
Start- en einddatum 01.09.2019 tot 31.12.2022

FIE AEMON

Flagship Innovation Experiment: Ammonia Emission Monitoring
Runderen
Varkens
Ammoniak
Broeikasgassen
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.01.2019 tot 31.12.2022

Kuikemis

Naar een meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie
Pluimvee
Ammoniak
Geur
Provincie Antwerpen - Proefbedrijf Pluimveehouderij
Boerenbond
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.09.2018 tot 01.09.2022

PAS GeRUND

Naar een Pragmatische Aanpak Stikstof voor de Vlaamse rundveehouderij
Runderen
Ammoniak
Inagro
Provincie Antwerpen - Hooibeekhoeve
Boerenbond
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.01.2017 tot 31.12.2019

OG Bedrijfsstikstofbalans

Haalbaarheid van het opstellen van een bedrijfsstikstofbalans op een melkveebedrijf met het oog op het reduceren van ammoniakemissies
Runderen
Ammoniak
Inagro
Provincie Antwerpen - Hooibeekhoeve
Boerenbond
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.09.2016 tot 31.08.2018

Demoproject Goed GePASt

Goed GePASt beoogt als doelgroep de rundveehouders, meer specifiek die bedrijven die reductietechnieken moeten aanwenden, om hun vergunning te kunnen vernieuwen. De projectpartners willen, net als in Goed GeRUND, de doelgroep sensibiliseren en inform
Runderen
Ammoniak
Inagro
Provincie Antwerpen - Hooibeekhoeve
Boerenbond
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.07.2016 tot 30.06.2018

Demoproject Goed GeRUND

Het demoproject “Goed GeRUND” wil landbouwers informeren over ammoniakemissie in de rundveehouderij en het beleid dat rond dit thema gevoerd wordt.
Runderen
Ammoniak
Provincie Antwerpen - Hooibeekhoeve
Boerenbond
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.07.2014 tot 30.06.2016

NATVENT

Ontwikkeling van gereduceerde meettechnieken voor ventilatiedebieten in een natuurlijk geventileerde stal
Runderen
Varkens
Ammoniak
Geur
Broeikasgassen
Universiteit Gent
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.10.2012 tot 03.01.2017

AirScrub

Optimalisatie van luchtwassers voor de reductie van ammoniak, geur en broeikasgassen in de varkenshouderij
Varkens
Ammoniak
Fijn stof
Geur
Broeikasgassen
Universiteit Gent
ILVO
Afgerond
Start- en einddatum 01.09.2012 tot 31.12.2017
Naar top