Activiteiten

1 resultaat gevonden.

Overzicht

SAVE THE DATE - 'Hoe dien je een dossier in voor opname op een lijst van emissiereducerende maatregelen? '

Emissiereducerende maatregelen ontwikkelen om onder andere de ammoniakemissie te reduceren eisen duidelijke procedures. Aangezien de aanvraagformulieren voor de opname van maatregelen op een emissiereducerende lijst veranderen, organiseren VLM, Fedagrim en VEMIS op donderdagnamiddag 6 juli 2023 een ...
Ammoniak
Kalkoenen
Fijn stof
Geiten
Geur
Pluimvee
Broeikasgassen
Runderen
Varkens
Naar top