WeComV is samengesteld

Gepubliceerd op donderdag 17 nov 2022 om 06:00
Op 1 september lanceerde minister Demir een oproep tot kandidatuurstelling voor het Wetenschappelijk Comité luchtemissies Veeteelt (WeComV). Op 14 november werd de samenstelling van het WeComV bekendgemaakt.

Een onafhankelijke jury, samengesteld uit 3 onafhankelijke professoren, heeft de kandidaturen beoordeeld op basis van de aangetoonde competenties. De jury heeft ook bekeken of de leden elkaar aanvullen en complementair zijn met betrekking tot hun expertise over de verschillende emissiecomponenten, soorten technieken en maatregelen.

De minister heeft op basis van het advies van de jury beslist over de selectie van de leden van het WeComV.

De volgende personen worden benoemd tot lid van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt:

  • de heer Gert Otten als deskundige van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO);
  • de heer Sam De Campeneere als deskundige van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO);
  • mevrouw Veerle Fievez als academische deskundige van de Universiteit Gent;
  • mevrouw Eveline Volcke als academische deskundige van de Universiteit Gent;
  • de heer Christophe Walgraeve als academische deskundige van de Universiteit Gent.​

Voor meer info verwijzen we naar dit artikel

Naar top