Voorstel stikstofdecreet 12 december 2023

Gepubliceerd op donderdag 21 dec 2023 om 06:00
Op 12 december 2023 werd een voorstel voor stikstofdecreet ingediend bij het Vlaams Parlement, er wordt tegelijk ook advies gevraagd bij de Raad van State.

Dit zijn de decreetsvoorstellen waarover nog gestemd moet worden in het Vlaams Parlement:

Het voorstel rond de decretale verlengingsregeling werd op 20 december 2023 goedgekeurd door het Vlaams parlement. Hierdoor kunnen vergunningen van bedrijven die stikstofemissies veroorzaken verlengd worden tot en met 31 december 2024. Het decreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16/1/2024, zie website Belgisch Staatsblad met Numac: 2024000262.

Naar top