Vleesvee - CEER Maatregel 14: Nitraat voor vleesvee

´Wat kunnen rundveehouders doen om de methaanemissies in de pens te verminderen?'

Rundveehouders kunnen werken aan drie grote groepen van maatregelen:

  • aanpassingen van het voederrantsoen
  • bedrijfsmanagement gericht op langleefbaarheid en het aandeel jongvee
  • genetica en selectie

Maatregel 14: Nitraat als elektronenreceptor voor vleesvee

De verstrekking van nitraat via het krachtvoeder reduceert de methaanvorming bij vleesvee. Het methaanreducerend effect is direct gecorreleerd aan de nitraatdosering.

Bij toepassing van deze maatregel (1% nitraat op de totale droge stof opname van het rantsoen) 
wordt een methaanreductie van 8% per dag dat het dier het rantsoen toegediend krijgt in rekening 
gebracht voor het aantal vleesvee op het bedrijf.

Link naar website

Downloads

Naar top