Vleesvarkens PAS V-4.4 Beperken van het emitterend mestoppervlak door bv. schuine wanden in een mestkanaal of - kelder te plaatsen

De ammoniakemissie wordt verminderd door het beperken van het emitterend mestoppervlak (EO) in de mestkelder/het mestkanaal door bvb het toepassen van (een) schuine putwand(en).

Link naar website
Naar top