Vleesvarkens PAS V-4.3 Rooster met verhoogde mestdoorlaat

De ammoniakemissie wordt beperkt door in een niet ammoniakemissie-arme stal de minder goed doorlatende rooster te vervangen door een rooster met verhoogde mestdoorlaat, hetzij in een volrooster- hetzij in een halfroosterhok.

Link naar website
Naar top