Vleesvarkens PAS V-4.2 Toevoegen van benzoëzuur aan het voeder

Na opname van het benzoëzuur uit het voerder, wordt het zuur ter hoogte van de lever omgezet tot hippuurzuur. Dit is een sterk zuur dat uiteindelijk via de nieren wordt uitgescheiden in de urine. Dit veroorzaakt een daling van de pH van de urine en de mest. Hierdoor wordt de ammoniumstikstof in de urine in veel mindere mate omgezet tot ammoniak.

Link naar website
Naar top