Vleesvarkens - AEA V-4.8 Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest - en giergoot met mestschraper

De ammoniakemissie wordt beperkt door een beperking van het contact tussen mest en urine (primaire 
mestscheiding) in het mestkanaal en door een snelle verwijdering van mest en urine uit de stal. Het mestkanaal is uitgevoerd als een mestgoot met een hellende vloer en een onderliggende giergoot en is voorzien van een schraper. De urine wordt gescheiden van de mest en afgevoerd via de giergoot. De mest wordt dagelijks uit de mestgoot verwijderd met de schraper.

Link naar website
Naar top