Vleesvarkens - AEA V-4.7 Mestkelders met water - en mestkanaal, de laatste met schuine putwanden en met andere dan metalen driekantroosters

De ammoniakemissie wordt beperkt door verkleining van het mestoppervlak per dierplaats. Aan de achterkant wordt de mest opgevangen in een breed mestkanaal, voorzien van een rooster en schuine putwand(en).

Link naar website
Naar top