Vleesvarkens - AEA V-4.6 Mestkelders met water - en mestkanaal, de laatste met schuine putwanden en metalen driekantroosters

De ammoniakemissie wordt beperkt door verkleining van het mestoppervlak per dierplaats. Aan de achterkant wordt de mest opgevangen in een breed mestkanaal, voorzien van een rooster met verhoogde mestdoorlaat en schuine putwand(en).

De ammoniakemissiefactor bedraagt:

  1. 1,00 kg NH3 per dierplaats per jaar bij maximaal 0,18 m² emitterend mestoppervlak van het mestkanaal per dierplaats.
  2. 1,40 kg NH3 per dierplaats per jaar bij meer dan 0,18 m² maar minder dan 0,27 m² emitterend 
    mestoppervlak van het mestkanaal per dierplaats.
Link naar website
Naar top