Vleesvarkens - AEA V-4.5 Koeldeksysteem (200% koelopp) met roostervloer anders dan metalen driekantroosters (max. 0,6m² emitterend mestoppervlak)

De ammoniakemissie uit de mest wordt beperkt door de laag mest bovenin het mestkanaal te koelen met behulp van drijvende koelelementen. Als koelvloeistof wordt opgepompt grondwater gebruikt.

Link naar website
Naar top