Vleesvarkens - AEA V-4.1 Mestopvang in en spoelen met beluchte mestvloeistof - hokoppervlakte 0,65 - 0,8m²

De ammoniakemissie wordt beperkt door de verse mest op te vangen in een vloeistoflaag van beluchte mest van circa 0,10 m. Het mengsel wordt minimaal 1 maal per drie dagen uit de stal verwijderd. Meteen daarna wordt opnieuw beluchte mest toegevoerd zodat continu een vloeistoflaag van circa 0,10m aanwezig is.

Link naar website
Naar top