Vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie) - PAS R-6.1a Beweiden in combinatie met leegstand in rundveestallen met roostervloer

De ammoniakemissie per dierplaats per jaar uit de stal wordt gereduceerd door de dieren gedurende een bepaalde periode van het jaar onbeperkt (24h/24h) te laten weiden. Voorwaarde is dat de stal of stalafdeling volledig vrij is van dieren en de mengmestkelder wordt geledigd.

Link naar website
Naar top