Vlaamse Regering bereikt stikstofakkoord

Gepubliceerd op vrijdag 10 mrt 2023 om 06:00
Op 10 maart 2023 kwam de Vlaamse Regering tot een akkoord over het Vlaamse stikstofplan: de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

In het Vlaamse stikstofplan zitten maatregelen om:

  • de uitstoot van stikstof tegen 2030 sterk te verminderen
  • de aangetaste natuur te beschermen en te herstellen
  • en het vergunningenbeleid aan te passen voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.

De Programmatische Aanpak Stikstof richt zich op gebieden in Vlaanderen die deel uitmaken van het Europese Natura 2000-netwerk: de habitatrichtlijngebieden(opent in nieuw venster). Die gebieden worden beschermd om de unieke fauna en flora in stand te houden.

De Programmatische Aanpak Stikstof treedt in werking als de maatregelen vastgelegd zijn in de Vlaamse wetgeving. Intussen geldt er een overgangsregeling voor de toekenning van vergunningen. Een omzendbrief is in opmaak.

U vindt het definitieve stikstofplan en de bijbehorende milieueffectrapporten en passende beoordeling op de pagina ‘Stikstofaanpak’.

Naar top