VEMIS studiedag: Vlaams emissieonderzoek in de kijker

Presentatie
Datum  27.03.2023
Het Vlaams emissieonderzoek richt zich onder andere op het meten en analyseren van emissies. Welke emissie reducerende maatregelen werden in het verleden reeds onderzocht en welke onderzoek loopt momenteel.

Dat veestallen emissies uitstoten wisten we al. Het bepalen van de exacte uitstoot van stallen blijft echter een uitdaging. Geen twee stallen zijn gelijk en ook de tijd blijft niet stilstaan. En tóch willen we weten welke maatregelen een impact hebben op de emissies en hoeveel. In Vlaanderen zijn verschillende opstellingen opgezet die ons kunnen helpen om emissies te onderzoeken en maatregelen te vergelijken. In dit blok gaan we dieper in op de mogelijkheden die ze hiermee bieden, maar ook op de struikelblokken en aandachtspunten bij het meten en vergelijken van emissies.

Zowel op Europees niveau als Vlaams niveau worden doelstellingen vooropgesteld om de emissies te beperken en te reduceren. We overlopen deze doelstellingen voor methaan, geur en ammoniak en de impact voor de landbouwer.

Vemis presenteert de laatste resultaten uit het emissieonderzoek in Vlaanderen, voor verschillende sectoren en verschillende types emissies. Daarnaast krijgt u ook een update rond verschillende vormen van innovatiesteun.

Hieronder kan u de presentaties terugvinden.

Klik hier voor de opname.

Activititeiten

Downloads

Naar top