Toepassing van analytische methoden voor de discriminatie en karakterisatie van geurende luchtemissies

Voor een snelle en objectieve kwantificering van geuremissies en voor evaluatie van, en beslissingen over luchtbehandelingssystemen is chemische analyse de strategie bij uitstek.

Geurhinder is het onderwerp van een groeiende bezorgdheid in de landbouwsector in Vlaanderen. Voor een snelle en objectieve kwantificering van geuremissies en voor evaluatie van, en beslissingen over luchtbehandelingssystemen is chemische analyse de strategie bij uitstek.

Innovatieve analytische methodes, zoals online massa spectrometrie (MS), hebben vele troeven ten opzichte van klassiek gebruikte methodes zoals gas chromatografie – massa spectrometrie (GC-MS). Sommige methoden kunnen, dankzij de hoge gevoeligheid, staalvoorbereiding - en daarmee gepaard gaande fouten of verliezen- overbodig maken. Dankzij hun snelheid maken ze het ook mogelijk een groot aantal stalen op korte tijd te verwerken, of zelfs real-time dynamische processen op te volgen. Deze analysemethodes zijn relatief recent en worden nu geëvalueerd voor de analyse van geurende vluchtige organische stoffen. Zo werd bijvoorbeeld selected ion flow tube – mass spectrometry (SIFT-MS) gebruikt om luchtstalen uit varkens- en kippenstallen te analyseren en te vergelijken, en werd proton transfer reaction – mass spectrometry ingezet om de emissies van varkensstallen met verschillende ventillatiemethodes real-time op te volgen.

Ook de kennis over gevestigde technieken voor de analyse van geurcomponenten in lucht, zoals bijvoorbeeld staalname via sorptiebuisjes of monsternamezakken, is nog onvolledig en wordt tijdens dit onderzoek verder uitgediept.  

Naar top