Techniekendecreet goedgekeurd

Gepubliceerd op vrijdag 19 apr 2024 om 06:00
Op 19 april 2024 keurde de Vlaamse Regering het decreet over ammoniak-emissiereducerende maatregelen goed.

De Vlaamse Regering heeft op 19 april 2024 het decreet over ammoniak-emissiereducerende maatregelen bekrachtigd en afgekondigd. Met dat decreet zullen de maatregelen en technieken van de PAS-lijst (opent in nieuw venster) binnen het Stikstofdecreet opnieuw in vergunningsaanvragen kunnen gebruikt worden. Het decreet treedt in werking de tiende dag na bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Meer info via: Decreet ammoniak-emissiereducerende maatregelen goedgekeurd | Vlaanderen.be

Naar top