Seminarie: Luchtemissies in de varkenshouderij

Locatie

VAC Gent (Virginie Lovelinggebouw)
Koningin Fabiolalaan , 9000 Gent

In 2013 startte het Vlaio project BlesPigs: Staltechnieken en managementtools voor de reductie van emissies in de Vlaamse varkenshouderij. Dit project loopt nu ten einde. Op dit slotseminarie willen we de resultaten van dit project presenteren. Bijkomend geven we een blik op de resultaten van andere onderzoeksprojecten in dit thema en blikken we vooruit op toekomstig onderzoek. 

Inhoud

Op dit seminarie gaan we dieper in op o.a. het gebruik van luchtwassers en biofilters, de mogelijkheden van geurreductie dankzij gepaste ventilatieregimes, werking van windsingels en meetcampagnes. 

Het seminarie ging door in het VAC (Virginie Loveling gebouw) in Gent (Koningin Maria Hendrikaplein 70). 

Programma 

 • 9h00: Welkom 
 • 9h30: Het BlesPigs project (Herman Van Langenhove - UGent)
 • 9h45: Is het mogelijk om met een aangepast ventilatieregime de emissies van een varkensstal te reduceren? (Eva Brusselman – ILVO)
 • 10h15: Verwijdering van specifieke geurverbindingen bij biofilters en luchtwassers in de praktijk (Joren Bruneel - UGent)
 • 10h45: pauze
 • 11h15: Kunnen we stallucht slim omleiden en zo hinder voor omwonenden verlagen? (Veerle van Linden - ILVO)
 • 11h45: Een voorbeeld uit de innovatieprojecten (Stijn Bossin - Innovatiesteunpunt)
 • 12h00: lunchpauze
 • 13h15: Meetcampagne op gecombineerde luchtwassers en biobedden: tussentijdse resultaten (Loes Laanen - ILVO)
 • 13h45: Optimalisatie van luchtwassers voor de reductie van ammoniak en broeikasgassen (Caroline Van der Heyden - ILVO)
 • 14h15: Emissie van geurverbindingen uit varkensstallen met partiële mestputventilatie - invloed van seizoen - en ventilatieparameters (Katrijn Van Huffel - UGent)
 • 14h45: Vooruitblik op het emissieonderzoek in Vlaanderen (Peter Demeyer - ILVO)
 • 15h15: einde 

Organisatie

ILVO Vlaanderen
Caritasstraat 39 , 9090 Melle
Website
ilvo.vlaanderen.be/nl/
Naar top