Opfok legkippen (kooi - of batterijsystemen) - AEA P-1.3 Mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging

De ammoniakemissie wordt beperkt door over de mest, die op mestbanden ligt, lucht te blazen. De mest wordt hierdoor droger en geeft minder ammoniakemissie.

Link naar website
Naar top