Biggen - AEA V-1.4 Koeldeksysteem (150% koeloppervlak) (hokoppervlakte max 0,35m²)

De ammoniakemissie wordt beperkt door de mest boven in het mestkanaal te koelen met behulp van drijvende koelelementen. Als koelvloeistof wordt opgepompt grondwater gebruikt. 

Link naar website
Naar top