METHEEN +

Het project zet extra in op de implementatie van methaanreducerende voederstrategieën bij melkvee.

De rundveehouderij in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen op klimaatvlak. Om de enterische emissies te beperken, kunnen rundveehouders vrijwillig voedermaatregelen nemen die gekoppeld zijn aan het GLB (via de ecoregeling). In het project zullen bedrijven die deze maatregelen toepassen, opgevolgd worden in het kader van een demoproef waardoor we het gebruik van deze voedermaatregelen kunnen demonstreren. Bijkomend zal er ook aandacht zijn voor de knelpunten en voordelen bij de toepassing van deze maatregelen om ze in de toekomst beter toepasbaar te maken. Een van deze knelpunten werd al geïdentificeerd. Veehouders moeten kunnen aantonen dat alle dieren die onder de maatregel vallen, op het juiste moment het juiste voedermiddel aan de juiste dosis verstrekt kregen. Hiervoor zal er een applicatie gekoppeld aan Veeportaal (www.dgz.be) ontwikkeld worden.  

Naar top