Referentiewerking

ILVO referentietaken voor het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie rond luchtemissies en duurzame productietechnieken in de landbouw

In opdracht van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid, voert ILVO referentietaken uit rond luchtemissies en duurzame productietechnieken in de landbouw. De hoofddoelstelling van deze referentietaken is het ontwikkelen van objectieve informatie op basis van wetenschappelijk onderzoek.

ILVO beschikt over een emissiemeetploeg die op het terrein emissies en emissiereducties van reducerende technieken gaat opmeten. Daarnaast wordt de kennis die ontwikkeld wordt binnen de andere onderzoeksprojecten en de kennis die vergaard wordt op basis van internationale literatuur vertaald naar beleidsrelevante adviezen.

Naar top