OG Bedrijfsstikstofbalans

Haalbaarheid van het opstellen van een bedrijfsstikstofbalans op een melkveebedrijf met het oog op het reduceren van ammoniakemissies

Met deze Operationele Groep wil het Innovatiesteunpunt nagaan of het mogelijk is een betekenisvolle en praktisch bruikbare stikstofbalans op te stellen van een Vlaams melkveebedrijf. De kennis die momenteel bestaat in Vlaanderen over het opstellen van zo'n balans is behoorlijk versnipperd. Het doel is daarom om de verschillende stakeholders rond de tafel te brengen en te bekijken welke informatie nodig is voor een goede balans.

In het kader van de PAS-maatregelen zal ook onderzocht worden of er aan de hand van deze balans kan worden nagegaan of een bedrijf minder ammoniakuitstoot.

Via deze operationele groep worden landbouwers nauw betrokken bij het onderzoek. Dat resulteert dat theorie en praktijk heel dicht naast elkaar staan. Concreet kan het Innovatiesteunpunt in deze operationele groep niet enkel rekenen op het engagement van enkele landbouwbedrijven, maar het kan ook beroep op de vakkennis van Inagro, ILVO, Hooibeekhoeve, Boerenbond en AVEVE.

Link naar website
Naar top