PAS-Partout Melkvee

De projectpartners wensen met dit project de melkveehouders te informeren en te demonstreren over het wat en het hoe van de PAS-maatregelen en de inspanningen die ze moeten leveren om mee de taakstelling te realiseren.

Dit project beoogt als doelgroep de melkveehouderij. Met de evoluties rond het stikstofbeleid en het te verwachten reductiepercentage dat de gehele sector zal moeten halen zal de melkveesector, wil het zijn toekomst veilig stellen, moeten inzetten op ammoniakemissie reductietechnieken. 

De projectpartners willen met de doelgroep melkvee aan de slag gaan om hen te sensibiliseren en te informeren rond de “erkende” PAS-technieken en -maatregelen, zowel voor nieuwe als bestaande stallen. In Vlaanderen is weinig tot geen ervaring met de technieken op de PAS-lijst. Nagenoeg de ganse rundveesector is tot op vandaag onbekend met ammoniakemissie reducerende technieken of maatregelen. Het is een nieuw gegeven dat deze sector nu generiek inspanningen moet gaan leveren in het kader van ammoniakemissie. De PAS-maatregelen zijn voor hen dus nog een onbekend gegeven en er zijn nog heel wat aandachtspunten om implementatie en een correcte toepassing mogelijk te maken. De projectpartners wensen met dit project de melkveehouders te informeren en te demonstreren over het wat en het hoe van de PAS-maatregelen en de inspanningen die ze moeten leveren om mee de taakstelling te realiseren. 

Veehouders hebben dus dringend nood aan meer kennis over de verschillende technieken en maatregelen om ammoniakemissie te reduceren, om op een onderbouwde manier een keuze te kunnen maken voor hun bedrijf en de vooropgestelde PAS-doelstellingen effectief te halen. De PAS-technieken/maatregelen hebben een gekende reductiefactor, maar de doelgroep blijft met vragen zitten over inpasbaarheid op hun bedrijf en de praktische implementatie. Niet alleen het informeren van deze veehouders over de keuzemogelijkheden wordt belangrijk, maar ook het demonstreren van de haalbaarheid en de praktische implementatie van interessante technieken moet de nodige aandacht krijgen. Het is belangrijk dat de veehouders weten hoe ze de technieken correct moeten toepassen en hoe ze de nodige registraties kunnen doen, zodat ze bij controle een correct gebruik kunnen aantonen. 

Naast de technieken en maatregelen die nu reeds op de PAS-lijst staan is het zeer wenselijk dat de lijst nog verder wordt uitgebreid met bijkomende mogelijkheden voor veehouders. Daarom zullen ook innovatieve/haalbare technieken geïntroduceerd worden in Vlaanderen en zullen, naast veehouders, ook Vlaamse experten en beleidsmensen uitgenodigd worden om van deze technieken kennis te nemen.

Concreet heeft dit project tot doel om:

  • Melkveehouders te sensibiliseren aangaande ammoniakemissie-problematiek
  • Melkveehouders te informeren/ demonstreren over NH3-reducerende technieken/maatregelen
  • Aandachtspunten in de praktische implementatie van technieken/maatregelen bespreekbaar te maken, weg te werken en de oplossingen te demonstreren
  • Ervaringen te delen van een aantal ‘erkende technieken’ op praktijk-en proefbedrijven in binnen –en buitenland
  • In Vlaanderen ongekend, maar in buitenland bewezen technieken te introduceren in Vlaanderen
Naar top