PAS GeRUND

Naar een Pragmatische Aanpak Stikstof voor de Vlaamse rundveehouderij

De hoofddoelstelling van dit project is het introduceren en verspreiden van effectieve reductiemaatregelen en -technieken voor ammoniakemissie in de rundveehouderij. Daartoe behoort:

  • het aanpakken van knelpunten bij de uitvoering bestaande technieken
  • het verruimen van de toepasbaarheid bestaande technieken
  • het ontwikkelen en implementeren van vernieuwende technieken

Activititeiten

Naar top