PAS ammoniakroute: Een terugblik

Artikel
Datum  20.12.2019

Als het gaat om het toepassen van ammoniakemissiereducerende systemen in de rundveehouderij, staat men in Nederland toch wel een pak verder dan in Vlaanderen. Op 16 december staken we in het kader van het VLAIO-project PAS GeRUND de grens over en bekeken we bij onze Noorderburen enkele ammoniakemissiereducerende systemen uit de rundveehouderij in de praktijk.

Vloer V17 Agro

Het eerste bedrijf dat we bezochten heeft recent een stal gebouwd dat uitgerust is met een Groove vloer van V17 Agro. Deze dichte vloer is voorzien van rubbermatten en groeven met een hellend profiel en met een mestschuif. Deze vloer staat sinds oktober 2018 op de PAS-lijst onder de code R-1.26 met een emissiereductie van 25%. De rubberen vloer is voorzien van groeven in de dwarsrichting. Deze groeven zorgen voor een snelle scheiding van de dunne en dikke mestfractie. De urine stroomt snel en volledig naar de sleuven in de lengterichting. Het aanwezige profiel van de rubber balken zorgt ervoor dat geproduceerde urine niet kan uitvloeien over de vloer. De mest en urine wordt door de mestschuif verwijderd naar één zijde van de stal, waar het buiten de stal wordt afgeschoven in mestafstorten. Van daaruit wordt de mest regelmatig overgepompt naar de mestkelder die zich onder de stal bevindt. Deze vloer wordt aangeleverd in rollen waardoor deze kan worden toegepast zowel in nieuwe als in bestaande stallen.

Vloer Cobefa/HCI beton (W5)

Op het tweede bedrijf werd vijf jaar geleden een nieuwe melkveestal gebouwd. Deze melkveestal is uitgerust met een Welzijnsvloer W5 van Cobefa/HCI beton. Dit is een V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met een mestschuif. Deze vloer staat sinds november 2017 op de PAS-lijst onder de code R-1.14 met een emissiereductie van 25%. De ammoniakemissie wordt beperkt door het versneld afvoeren van urine naar een nagenoeg gesloten gierafvoerbuis. Het versneld afvoeren van de urine wordt gerealiseerd door de vloer op tenminste 1,5% afschot te leggen richting de gierafvoerbuis en te voorzien van urinesleuven met afschot. Vanuit de gierafvoerbuis wordt de urine afgevoerd naar een gesloten mestopslag. De mest van de vloer wordt frequent verwijderd door een mestschuif, waaraan een voorziening is aangebracht die ook de mest in de afvoerbuis verwijderd.


Stalconcept Kwatrijnstal (met vloer Swaans Beton en mestrobot JOZ)

Ten slotte brachten we een bezoek aan de Kwatrijnstal op het biologisch werkende bedrijf van de familie Sprangers in Kaatsheuvel. Dit is een innovatieve en energieneutrale melkveestal, met een hoog dierenwelzijn, lage ammoniakemissie en een goede inpassing in het landschap. Het Kwatrijn heeft een innovatief vloersysteem, ontwikkeld door Swaans Beton BV. De urine zakt via gaatjes in de vloer naar beneden en wordt verzameld in een ondergrondse put. De vaste mest wordt met een speciale mestrobot, ontwikkeld door JOZ BV, opgelepeld en in de mestopslag verzameld. Doordat vaste mest en urine niet worden vermengd, is er nauwelijks ammoniakemissie en is er een efficiëntere toepassing van de meststoffen mogelijk. Dit is echter geen erkende PAS-maatregel in Vlaanderen. Meer info over deze stal kan teruggevonden worden op de website: http://www.kwatrijn.com


De ammoniakroute kadert in het VLAIO-project PAS GeRUND.

Artikel Ammoniakroute.pdf1,1 Mb(pdf)

Naar top