Oproep: ILVO zoekt melkveestal

Artikel
Datum  22.06.2021

Ammoniak emissiemetingen in Vlaanderen

Het meten van emissies op melkveestallen is een hele uitdaging. ILVO heeft hiervoor op de eigen melkveestal een innovatieve meettechniek ontwikkeld. Deze techniek is nu klaar voor de belangrijke stap naar de praktijk. Daarom zoekt ILVO 4 melkveestallen waar gedurende een volledig jaar metingen kunnen uitgevoerd worden met deze techniek. Deze metingen zullen gebruikt worden om de techniek verder te optimaliseren en om inzicht te krijgen in het emissiegedrag van de typische Vlaamse melkveestal.

De proeven zullen niet interfereren met de dagelijkse werking van de deelnemende bedrijven. De resultaten van de proeven worden in detail met de betrokken veehouder besproken en worden enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Enkel geanonimiseerde resultaten worden gerapporteerd. 

Het is natuurlijk belangrijk dat we voor deze meetcampagne stallen kiezen die representatief zijn voor de huidige Vlaamse praktijk. Samen met praktijkexperten werden hiervoor 10 randvoorwaarden opgesteld. Indien u aan minstens 7 van deze 10 randvoorwaarden voldoet kan u zich kandidaat stellen voor deelname. Uit de inschrijvingen worden dan in eerste instantie de 4 meest geschikte bedrijven gekozen. Mogelijks worden andere geschikte kandidaten later nog gecontacteerd voor eventueel bijkomende metingen.

Met uw deelname helpt u de Vlaamse melkveesector en overheid om meer inzicht te krijgen in het emissiegedrag van de typisch Vlaamse melkveestal. Heldere, wetenschappelijk herleidbare en Vlaamse cijfers zijn de basis voor het ontwikkelen van een gepast beleid en passende oplossingen.

Randvoorwaarden

 1. De ventilatie wordt gestuurd door windschermen aan beide lange zijden van de stal. De stal heeft een open nok.
 2. De kopgevels van de stal zijn dicht (geen ‘spaceboarding’) en goed afsluitbaar met poorten.
 3. Er wordt geen beweiding toegepast
 4. e lange zijde van de stal staat zo goed als haaks op het zuidwesten.
 5. Er staan geen andere gebouwen ten zuidwesten van de stal op minder dan 50m.
 6. De stal heeft een 0-6-0, 0-4-0 of 3-0-3 opbouw.
 7. De stal heeft één van volgende types melkstand: visgraat, melkrobot, zij-aan-zij.
 8. De stal heeft 100 tot 180 ligplaatsen.
 9. De stal heeft een roostervloer die 2 tot 4x per dag gereinigd wordt.
 10. Er wordt geen enkele emissiereducerende techniek toegepast in de stal (bv. van de PAS-lijst). 
  Mestschuiven of mestrobots zijn hierop een uitzondering (zie punt 9).

Indien u interesse heeft om deel te nemen of extra vragen heeft over dit project kan u zich richten tot volgend e-mail adres: phvo@ilvo.vlaanderen.be of het tel nr: 09 272 28 14

Oproep_ILVO zkt Melkveestal_PVO FV.pdf135,9 Kb(pdf)

Naar top