Opfok legkippen (niet-kooisystemen) - PAS P-2.1 Leegstand

De ammoniakemissie per dierplaats per jaar wordt gereduceerd door de stal tussen twee rondes minstens 6, 7, 8 of 10 weken leeg te laten staan. De mest moet onmiddellijk na het leegkomen van de stal worden verwijderd.

Bij toepassing van deze maatregel kan een ammoniakemissiereductie in rekening gebracht worden 
zoals vermeld in onderstaande tabel:

Minimum aantal weken leegstand tussen 2 ronden                           Emissiereductie (%)
                                        6                                        10
                                        7                                        15
                                        8                                        20
                                       10                                        25
Link naar website
Naar top