Nieuw Europees voorstel Richtlijn Industriële Emissies (RIE) op de overlegtafel

Gepubliceerd op maandag 17 okt 2022 om 06:00
Nieuw voorstel RIE op twee overlegtafels. Dit voorstel werd voor een eerste keer in de Europese Landbouwraad besproken voor het landbouwgedeelte, daarnaast zal dit voorstel ook op de tafel van milieucommissie komen te liggen.

Korte geschiedenis

In 2010 werd de Richtlijn Industriële Emissies (RIE [1]) gepubliceerd (2010/75/EU) waarin de GPBV[2]-richtlijn is ondergebracht. Deze richtlijn regelt per sector de milieueffecten van ongeveer 52.000 Europese grootschalige industriële installaties en veehouderijen. Bijlage I van de huidige GPBV-richtlijn bevat landbouwactiviteiten met name de bedrijven met meer dan 2.000 varkens, 750 zeugen of 40.000 stuks gevogelte. Deze bedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden die in lijn moeten zijn met het principe van best beschikbare technieken ofwel BBT.

Nieuw voorstel

Op 5 april dit jaar werd een nieuw voorstel voor herziening van deze RIE-richtlijn voorgesteld door Europa. In het huidige voorstel voor de RIE heeft men enerzijds een apart hoofdstuk (Hoofdstuk VIa) voorzien en een aparte bijlage (Bijlage Ia) voor de landbouwactiviteiten. De scope zou worden uitgebreid naar de voorgestelde drempel van 150 grootvee-eenheden. Dit impliceert ook dat naast varkens- en pluimveebedrijven ook rundveebedrijven zouden opgenomen worden, en waar naast ammoniakemissie ook de focus komt te liggen op de methaanuitstoot.

Overleg

Dit voorstel ligt nu op de Europese onderhandelingstafels. Het voorstel werd al een eerste keer in de Europese Landbouwraad besproken voor het landbouwgedeelte. Aangezien de richtlijn ook industriële installaties omvat zal ook in de milieucommissie dit voorstel op tafel komen te liggen.

Nadat er een beslissing wordt genomen zal gewerkt worden aan de opmaak van de exploitatievoorwaarden die gekoppeld worden aan de richtlijn. Het is op dit moment nog onduidelijk welke mogelijke impact deze voorwaarden zullen hebben voor de landbouwbedrijven.


[1] RIE/IED: Richtlijn Industriële Emissies of in het Engels wordt er gesproken van Industrial Emissions Directive

[2] GPBV/IPPC: Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging of in het Engels Integrated Poluttion Prevention and Control

Naar top