Nieuwe Vemis website online!

Gepubliceerd op maandag 10 okt 2022 om 06:00
Emissie en veehouderij. Het thema is brandend actueel. Onafhankelijke kennis, toegankelijk geschreven en zo mogelijk reeds getest en gevalideerd in de praktijk, is meer dan ooit een noodzaak in de veehouderij. Vemis verankert zijn ambitie om die kennis te ontsluiten in een nieuwe website.

Emissies beheersen is noodzakelijk om te voldoen aan het wetgevende kader én belangrijk om de goede relatie met de buurt in stand te houden. Onder de noemer Vemis slaan acht Vlaamse kenniscentra sinds 2011 de handen in elkaar om praktijkrijpe kennis en heldere oplossingen tot bij de stakeholders uit de veehouderij te brengen. Dankzij die samenwerking kan het consortium opereren in een breed netwerk en een breed draagvlak creëren voor de luchtemissieproblematiek en de activiteiten van de partners.

Verschillende partners van VEMIS stellen vast dat veehouders nog steeds veel kennis over emissies missen, en dat terwijl het beleid volop in ontwikkeling is, de PAS-discussie volop woedt, constructeurs technieken ontwikkelen of verbeteren, veehouders keuzes moeten maken en er alweer nieuwe uitdagingen op de sector afkomen.

Als antwoord daarop werkten de partners de afgelopen maanden aan een nieuwe website om kennis nog beter te bundelen en te verspreiden. Op www.vemis.be vinden veehouders en andere stakeholders informatie over het ontstaan van geur en ammoniak in de veehouderij, de regelgeving, het beleid, meetmethoden en (erkende) emissie reducerende technieken of maatregelen. Ook worden relevante brochures er in de kijker gezet. Wie nood heeft aan diepere kennis vindt er projecten, doctoraten en rapporten. De website wordt continu geactualiseerd met de nieuwste informatie.

In onze nieuwe website staan gebruiksgemak en toegankelijkheid voorop. Met de gewijzigde structuur vinden veehouders binnen enkele muisklikken de kennis die relevant is voor hun bedrijfsvoering. De website is nu ook goed toegankelijk op tablet en smartphone.

Via een viermaandelijkse nieuwsbrief blijven geïnteresseerden op de hoogte van het nieuws over luchtemissies in de veehouderij. Inschrijven kan via Schrijf je in op onze nieuwsbrief - VEMIS

Over Vemis

Vemis werd in 2011 opgericht om kennis over emissies in de veehouderij op te bouwen en uit te wisselen en kansen tot innovatie te versterken. Het platform heeft de ambitie om voor alle belanghebbenden in de veehouderij hét aanspreekpunt te zijn voor het thema. De kerngroep van het consortium omvat acht organisaties, met name Provincie West-Vlaanderen, Inagro, ILVO, departement Landbouw & Visserij, Innovatiesteunpunt van Boerenbond, de vakgroep Groene Chemie en Technologie van UGent en het proefbedrijf Pluimveehouderij en de Hooibeekhoeve van Provincie Antwerpen. Daarnaast heeft Vemis een actieve ledenwerking met vertegenwoordiging uit diverse doelgroepen, zoals con­structeurs, studiebureaus, onderzoeksinstellingen, overheden en landbouworganisaties.

Naar top