Nieuws

8 nieuwsberichten gevonden.

Overzicht

Convenant Enterische Emissies Rundvee (CEER)

Het convenant Enterische emissies rundvee dient als instrument om, in samenwerking met de brede agrovoedingsketen, de vooropgestelde taakstelling te behalen en in te vullen met werkbare en technisch, economisch en functioneel haalbare maatregelen.
Runderen
Broeikasgassen
Gepubliceerd op 24.10.2022 om 06:00

Nieuwe Vemis website online!

Emissie en veehouderij. Het thema is brandend actueel. Onafhankelijke kennis, toegankelijk geschreven en zo mogelijk reeds getest en gevalideerd in de praktijk, is meer dan ooit een noodzaak in de veehouderij. Vemis verankert zijn ambitie om die kennis te ontsluiten in een nieuwe website.
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Gepubliceerd op 10.10.2022 om 06:00

ANB Richtsnoeren bij instructie stikstof (update juli 2022)

Update van de ANB richtsnoeren bij de toepassing van het tussentijds kader voor ammoniakemissies veroorzaakt door veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties.
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Gepubliceerd op 01.07.2022 om 14:46

Nieuwe lijst met emissiefactoren landbouwdieren

De lijst van emissiefactoren dat als bijlage bij het richtlijnenboek landbouwdieren hoort werd op 1/6/2022 geactualiseerd voor de emissiefactor ammoniak bij runderen.
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Fijn stof
Geur
Gepubliceerd op 01.06.2022 om 14:46

ANB Richtsnoeren bij instructie stikstof

ANB Richtsnoeren bij de toepassing van het tussentijds kader voor ammoniakemissies veroorzaakt door veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties.
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Gepubliceerd op 11.05.2021 om 14:46

Ministeriële instructie PAS

Ministeriƫle instructie betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Gepubliceerd op 02.05.2021 om 14:46
Naar top