Nieuws

18 nieuwsberichten gevonden.

Overzicht

Techniekendecreet goedgekeurd

Op 19 april 2024 keurde de Vlaamse Regering het decreet over ammoniak-emissiereducerende maatregelen goed.
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Fijn stof
Geur
Broeikasgassen
Gepubliceerd op 19.04.2024 om 06:00

Meetprotocollen op de website van WeComV

Voorbeelden van meetprotocollen staan gepubliceerd op de website van het WeComV.
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Fijn stof
Geur
Broeikasgassen
Gepubliceerd op 17.01.2024 om 06:00

Voorstel stikstofdecreet 12 december 2023

Op 12 december 2023 werd een voorstel voor stikstofdecreet ingediend bij het Vlaams Parlement, er wordt tegelijk ook advies gevraagd bij de Raad van State.
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Fijn stof
Geur
Broeikasgassen
Gepubliceerd op 21.12.2023 om 06:00

Eerste adviezen WeComV gepubliceerd!

Op 14 november werd de samenstelling van het WeComV bekendgemaakt. Onlangs werden de eerste adviezen vanuit het comité gepubliceerd.
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Fijn stof
Geur
Broeikasgassen
Gepubliceerd op 02.10.2023 om 06:00

Voorstel stikstofdecreet

Op 27 juli 2023 dienden de meerderheidspartijen N-VA en Open VLD, zonder coalitiepartner cd&v een voorstel voor stikstofdecreet in bij het Vlaams Parlement.
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Fijn stof
Geur
Broeikasgassen
Gepubliceerd op 27.07.2023 om 06:00

Vlaamse Regering bereikt stikstofakkoord

Op 10 maart 2023 kwam de Vlaamse Regering tot een akkoord over het Vlaamse stikstofplan: de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Fijn stof
Geur
Broeikasgassen
Gepubliceerd op 10.03.2023 om 06:00

Website WeComV online

Op 14 november werd de samenstelling van het WeComV bekendgemaakt. Vanaf nu staat hun website met meer info rond de werking van het WeComV online!
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Fijn stof
Geur
Broeikasgassen
Gepubliceerd op 19.12.2022 om 06:00

WeComV is samengesteld

Op 1 september lanceerde minister Demir een oproep tot kandidatuurstelling voor het Wetenschappelijk Comité luchtemissies Veeteelt (WeComV). Op 14 november werd de samenstelling van het WeComV bekendgemaakt.
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Fijn stof
Geur
Broeikasgassen
Gepubliceerd op 17.11.2022 om 06:00

Convenant Enterische Emissies Rundvee (CEER)

Het convenant Enterische emissies rundvee dient als instrument om, in samenwerking met de brede agrovoedingsketen, de vooropgestelde taakstelling te behalen en in te vullen met werkbare en technisch, economisch en functioneel haalbare maatregelen.
Runderen
Broeikasgassen
Gepubliceerd op 24.10.2022 om 06:00

Nieuwe Vemis website online!

Emissie en veehouderij. Het thema is brandend actueel. Onafhankelijke kennis, toegankelijk geschreven en zo mogelijk reeds getest en gevalideerd in de praktijk, is meer dan ooit een noodzaak in de veehouderij. Vemis verankert zijn ambitie om die kennis te ontsluiten in een nieuwe website.
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Gepubliceerd op 10.10.2022 om 06:00

ANB Richtsnoeren bij instructie stikstof (update juli 2022)

Update van de ANB richtsnoeren bij de toepassing van het tussentijds kader voor ammoniakemissies veroorzaakt door veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties.
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Gepubliceerd op 01.07.2022 om 14:46

Nieuwe lijst met emissiefactoren landbouwdieren

De lijst van emissiefactoren dat als bijlage bij het richtlijnenboek landbouwdieren hoort werd op 1/6/2022 geactualiseerd voor de emissiefactor ammoniak bij runderen.
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Fijn stof
Geur
Gepubliceerd op 01.06.2022 om 14:46

ANB Richtsnoeren bij instructie stikstof

ANB Richtsnoeren bij de toepassing van het tussentijds kader voor ammoniakemissies veroorzaakt door veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties.
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Gepubliceerd op 11.05.2021 om 14:46

Ministeriële instructie PAS

Ministeriële instructie betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden
Kalkoenen
Geiten
Pluimvee
Runderen
Varkens
Ammoniak
Gepubliceerd op 02.05.2021 om 14:46
Naar top