Nieuwe lijst met emissiefactoren landbouwdieren

Gepubliceerd op woensdag 1 jun 2022 om 14:46
De lijst van emissiefactoren dat als bijlage bij het richtlijnenboek landbouwdieren hoort werd op 1/6/2022 geactualiseerd voor de emissiefactor ammoniak bij runderen.

De lijst van emissiefactoren dat als bijlage bij het richtlijnenboek landbouwdieren hoort werd op 1/6/2022 geactualiseerd voor de emissiefactor ammoniak bij runderen.

In het kader van de referentietaken van het ILVO voor het beleidsdomein Omgeving werd aan het ILVO opdracht gegeven om een wetenschappelijke studie uit te voeren naar de emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof die zijn opgenomen in de bijlage van het MER-richtlijnenboek landbouwdieren. Dit onderzoek heeft tot doel na te gaan of de emissiefactoren die nu worden gehanteerd, moeten worden aangepast op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. 

Het wetenschappelijk rapport werd in 2018 door ILVO opgeleverd. Toen werden de aanpassingen inzake ammoniak niet onmiddellijk doorgevoerd wegens compatibiliteitsproblemen. Ondertussen worden de nieuwe ammoniakemissiefactoren al gebruikt in het EMAV 2.1-model en bijgevolg is een aanpassing van de bijlage bij het richtlijnenboek noodzakelijk.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft  het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten,  op basis van art. 4.6.2. van het DABM  beslist om een nieuwe lijst van emissiefactoren te publiceren. De aanpassing betreft de ammoniakemissiefactoren voor alle categorie├źn van rundvee.

Naar top