Ministeriële instructie PAS

Wetgeving
Datum  02.05.2021
De tussentijdse aanpak, in afwachting van de definitieve PAS, staat omschreven in een ministeriële instructie.

Door het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 februari 2021 (RvVb-A-2021-0697) kan het significantiekader van in de genoemde praktische wegwijzers niet langer rechtszeker gehanteerd worden bij de vergunningverlening. Een nieuw beoordelingskader zal vastgelegd worden in de PAS. In afwachting daarvan geldt een Ministeriële instructie en het bijhorende richtsnoer met tijdelijk karakter.

Downloads

Naar top