Melkvee - CEER Maatregel 9: 3-NOP

´Wat kunnen rundveehouders doen om de methaanemissies in de pens te verminderen?'

Rundveehouders kunnen werken aan drie grote groepen van maatregelen:

  • aanpassingen van het voederrantsoen
  • bedrijfsmanagement gericht op langleefbaarheid en het aandeel jongvee
  • genetica en selectie

Maatregel 9: 3-NOP voor lacterend melkvee

De verstrekking van 3 NOP via het aanvullend krachtvoeder of het mineraalvoeder reduceert de methaanvorming bij lacterend melkvee.

Bij toepassing van deze maatregel wordt een methaanreductie van 26 % per dag dat het dier het rantsoen toegediend krijgt in rekening gebracht voor het aantal lacterende melkkoeien op het bedrijf.

Link naar website

Downloads

Naar top