Melkvee - CEER Maatregel 6: Optimale jongvee-opfok

´Wat kunnen rundveehouders doen om de methaanemissies in de pens te verminderen?'

Rundveehouders kunnen werken aan drie grote groepen van maatregelen:

  • aanpassingen van het voederrantsoen
  • bedrijfsmanagement gericht op langleefbaarheid en het aandeel jongvee
  • genetica en selectie

Maatregel 6: Optimale jongvee-opfok

Dankzij een optimale jongvee-opfok kan de melkveehouder een lagere afkalfleeftijd nastreven waardoor het aandeel jongvee op een melkveebedrijf beperkt wordt. Door het streven naar een jongere maar verantwoorde afkalfleeftijd, zal het jongvee minder lang niet-productief zijn. Dit resulteert in een lager aandeel jongvee waardoor de emissies van het bedrijf gaan dalen.

Deze maatregel heeft geen eigen reductiepercentage. Doordat deze maatregel leidt tot minder jongvee, zal de reductie in methaanemissies onrechtstreeks bekomen worden door het effect op de dieraantallen. Bij een gemiddelde afkalfleeftijd van 26 maanden, zal één stuks jongvee in totaal 88 kg CH4 per jaar produceren. Per dier dat minder gehouden wordt, zal dus gereduceerd worden met 88 kg CH4

Link naar website

Downloads

Naar top