Melkvee - CEER Maatregel 5: Langleefbaarheid en vervanging

´Wat kunnen rundveehouders doen om de methaanemissies in de pens te verminderen?'

Rundveehouders kunnen werken aan drie grote groepen van maatregelen:

  • aanpassingen van het voederrantsoen
  • bedrijfsmanagement gericht op langleefbaarheid en het aandeel jongvee
  • genetica en selectie

Maatregel 5: Langleefbaarheid en vervanging

Door het verhogen van de langleefbaarheid van de melkkoeien en het verlagen van het vervangingspercentage kunnen de enterische methaanemissies van het totale bedrijf gereduceerd worden. Door het streven naar een verbeterde gezondheid en een lagere afvoer kunnen melkkoeien langer aangehouden worden. Doordat melkkoeien dan een betere langleefbaarheid hebben, zal bijgevolg het vervangingspercentage dalen. Dit leidt ertoe dat minder vervangingsvee moet aangehouden worden.

Deze maatregel heeft geen eigen reductiepercentage. Doordat deze maatregel leidt tot minder jongvee, zal de reductie in methaanemissies onrechtstreeks bekomen worden door het effect op de dieraantallen. Bij een gemiddelde afkalfleeftijd van 26 maanden, zal één stuks jongvee in totaal 88 kg CH4 per jaar produceren. Per dier dat minder gehouden wordt, zal dus gereduceerd worden met 88 kg CH4.  

Link naar website
Naar top