Melkvee - CEER Maatregel 2: Dubbeldoelrunderen

´Wat kunnen rundveehouders doen om de methaanemissies in de pens te verminderen?'

Rundveehouders kunnen werken aan drie grote groepen van maatregelen:

  • aanpassingen van het voederrantsoen
  • bedrijfsmanagement gericht op langleefbaarheid en het aandeel jongvee
  • genetica en selectie

Maatregel 2: Dubbeldoelrunderen

Dubbeldoelrassen hebben een methaanuitstoot die lager is dan hoogproductief melkvee maar hoger dan hoogproductief vleesvee. Bedrijven die kiezen voor een dubbeldoel ras in de plaats van een hoogproductief melkveeras, kiezen ook voor een daling van de absolute methaanemissie van het bedrijf (bij gelijke dieraantallen). Op vleesveebedrijven daarentegen zal een omschakeling van een hoogproductief vleesveeras naar een dubbeldoelras de methaanemissie van dat bedrijf doen stijgen (bij gelijke dieraantallen), maar in minder sterke mate dan bij omschakeling van een hoogproductief vleesveeras naar een hoogproductief melkveeras. 

Reductie wordt veroorzaakt door een verschuiving in de verschillende diercategorieën. Dubbeldoeldieren zullen een andere emissiefactor hebben dan melkvee- en vleesveerassen. De emissiefactor van dubbeldoelrassen is nog te bepalen.

Link naar website

Downloads

Naar top