Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar - PAS R-1.9 Hellende V-vormige vloer met centrale giergoot en voorzien van geprofileerde rubber matten en mestschuif (Opticow)

Door de verminderde uitvloeiing en snelle afvoer van urine via het hellende profiel naar een centrale giergoot en dit in combinatie met een iets lagere pH van rubber t.o.v. beton wordt de emissie van ammoniak beperkt. Daarnaast wordt de ammoniakemissie beperkt door het frequent verwijderen van de mest en urine van de vloer.

Link naar website
Naar top