Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar - PAS R-1.3 Loopvloer reinigen met mestschuif of mestrobot en water

Door frequent verwijderen van de mest en urine van de loopvloer wordt de ammoniakemissie op vloerniveau gereduceerd. Door water op de vloer te versproeien wordt de urine op de vloer verdund en verwijderd waardoor de ammoniakemissie bijkomend wordt verlaagd.

Link naar website
Naar top