Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar - PAS R-1.19 Geprofileerde hellende vloer met holtes voor gieropvang en gierafvoer aan de zijkant met mestschuif

De ammoniakemissie wordt beperkt door een primaire scheiding van mest en urine. De urine wordt versneld naar de afvoerholtes doordat de vloer vanuit het midden 1,5 % hellend is naar de zijkanten. De urine wordt in een aparte gieropslag opgeslagen.

Link naar website
Naar top