Meetploeg - Eindrapport Meetcampagne luchtwassers en biobedden

Rapport
Datum  30.11.2018

Eén van de referentietaken van ILVO is gericht wetenschappelijk onderzoek inzake luchtemissies bij landbouwactiviteiten en duurzame productietechnieken voor de landbouw. Vanuit deze opdracht werd in 2017 een meetcampagne uitgevoerd met als doel het ammoniak- en geurverwijderingsrendement te bepalen van gecombineerde luchtwassers en biobedden onder praktijkomstandigheden. Dit document geeft een overzicht van de resultaten van deze meetcampagne. 

Eindrapport Meetploeg luchtwassers biobedden.pdf1,5 Mb(pdf)

Naar top