Lijst met geactualiseerde emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof (versie 26/6/2020)

Wetgeving
Datum  26.06.2020
De lijst van emissiefactoren dat als bijlage bij het richtlijnenboek landbouwdieren hoort werd op 26/6/2020 geactualiseerd.

Op deze website van Departement Omgeving kan je meer info terugvinden rond de richtlijnenboeken, handleidingen en de emissiefactoren: 

Richtlijnenboeken, handleidingen en codes van goede praktijk | Departement Omgeving - Vlaamse overheid (vlaanderen.be)

Naar top