Lijst met geactualiseerde emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof (versie 1/6/2022)

Wetgeving
Datum  01.06.2022
De lijst van emissiefactoren dat als bijlage bij het richtlijnenboek landbouwdieren hoort werd op 1/6/2022 geactualiseerd voor de emissiefactor ammoniak bij runderen.

Op deze website van Departement Omgeving kan je meer info terugvinden rond de richtlijnenboeken, handleidingen en de emissiefactoren: 

Richtlijnenboeken, handleidingen en codes van goede praktijk | Departement Omgeving - Vlaamse overheid (vlaanderen.be)

Naar top