Legkippen (kooi - of batterijsystemen) - AEA P-3.4 Kooi (indien voor leghennen: verrijkte kooi) met geforceerde mestdroging, belucht met 0,7m³ lucht per dier per uur. Mest afdraaien per 5 dagen; de mest heeft dan een droge stofgehalte van min. 55%

De ammoniakemissie wordt beperkt door over de mest, die op mestbanden ligt, continu voorverwarmde lucht van minimaal 17°C te blazen. De mest wordt éénmaal per 5 dagen uit de stal afgevoerd en bevat dan minimaal 55% droge stof. Dit stalsysteem is een verdere ontwikkeling van Systeem P-3.3 en wordt gekenmerkt door een lagere ammoniakemissie. Het aantal etages kan variëren.

Link naar website
Naar top