Kringloopkoe

Optimaliseren van nutriëntenkringlopen door het verbeteren van de eetbare eiwitefficiëntie en de stikstofefficiëntie in de koe.

De uitdagingen binnen de rundveehouderij zijn enorm. 1. De rundveehouderij moet zijn impact op zowel milieu (stikstof) en klimaat (methaan) drastisch terugschroeven. Het recent Vlaams stikstofplan verwacht tegen 2030 een totale reductie van de ammoniakuitstoot van -15 % voor vleesvee en melkvee en -20 % voor mestkalveren (t.o.v. 2015). De behoefte aan gemakkelijk te implementeren voedermaatregelen voor rundveehouders is groot en het voederen van minder eiwit is een uitdagende, maar doeltreffende strategie om de N-excreties en ammoniakemissies brongericht terug te schroeven. 2. Daarnaast draagt het gebruik van soja nog steeds aanzienlijk bij aan de hoge koolstofvoetafdruk van de rundveehouderij. Tegelijk wordt de veehouder geconfronteerd met variabele en stijgende grondstofprijzen (van o.a. soja en granen), wat de rendabiliteit van zijn bedrijf onder enorme druk zet. Dit onderstreept het belang van alternatieve eiwitbronnen en voedermiddelen ter vervanging van sojaschroot en granen. 3. Verder staat de prominente rol van rundvee/dierlijke eiwitten in de humane voeding onder druk. Desondanks komt uit een recente ILVO-studie in opdracht van BFA naar voren dat runderen netto producenten zijn van humaan eetbaar eiwit aangezien ze meer eetbare eiwitten produceren in de vorm van melk of vlees, dan dat ze eetbaar eiwit consumeren. Verder inzetten op het gebruik van bijproducten en reststromen uit de humane voedselproductie, kan deze eetbare eiwitefficiëntie verder verhogen.
Binnen het project KringloopKoe bouwen we verder op de kennis verworven uit de VLAIO LA-trajecten Ekopti, HappyCliMi, VoederPAS en Klimrek, en willen we gebruik maken van de B2BE-facilitator.


Algemeen doel
Binnen het project “KringloopKoe” willen we inzetten op een efficiëntere en meer circulaire benutting van nutriënten, zowel op het niveau van het voeder als de koe zelf. Het algemeen doel is om via het optimaliseren van deze nutriëntenkringlopen de eetbare eiwitefficiëntie en de stikstofefficiëntie in de koe te verbeteren.


Concrete doelstellingen
De concrete doelstellingen van het project zijn (1) het integreren van circulaire, niet-humaan eetbare voedermiddelen die als bijproducten (ontstaan tijdens productieprocessen) of reststromen (overschotten uit de voedselketen) worden beschouwd; (2) het optimaliseren van de stikstofkringloop in de koe, vooral wanneer deze wordt gevoerd met een laag eiwit rantsoen; en (3) de verworven kennis vertalen naar praktijkbedrijven door middel van implementatietrajecten en door enkele bestaande praktijktools verder uit te breiden en te implementeren in de praktijk.

Naar top