Kraamzeugen - AEA V-2.2 Ondiepe mestkelders met mest - en waterkanaal

De ammoniakemissie wordt beperkt door verkleining van het emitterend mestoppervlak. Onder de roosters wordt de ondiepe mestkelder door middel van een muurtje gesplitst in een waterkanaal met minimaal 0,05m water en een mestkanaal onder de achterzijde van de zeug.

Link naar website
Naar top