Kraamzeugen - AEA V-2.1 Mestkanaal met mestafvoersysteem

De ammoniakemissie wordt beperkt door de mest op te vangen in een mestkanaal onder de roosters en deze mest minstens eens per twee dagen d.m.v. een rioleringssysteem of ander van de lucht af te sluiten afvoersysteem uit de stal te verwijderen.

Link naar website
Naar top