Klimrek varkens demo

Via dit demonstratieproject willen we het bestaan van dit klimaattraject bekendmaken en demonstreren zodat we zoveel mogelijk varkenshouders kunnen sensibiliseren en stimuleren om zelf aan de slag te gaan met het Klimrek klimaattraject.

De varkenshouderij staat voor een periode van grote uitdagingen op vlak van klimaat. Naast de klimaatdoelstellingen vanuit overheden en markt wordt de sector ook zelf geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering. In het VLAIO-LA traject KLIMREK werd –als laatste– een klimaattraject voor de varkenssector uitgewerkt die nog onvoldoende is toegepast en nog helemaal niet is uitgedragen in de sector. Het Klimrek klimaattraject bestaat enerzijds uit een klimaatscan, waarbij de varkenshouder een gedetailleerd inzicht krijgt in zijn klimaatimpact per productieproces op het bedrijf en anderzijds uit een klimaatkoers waarbij bedrijfsspecifieke klimaatmaatregelen kunnen worden gesimuleerd zodat de varkenshouder gemakkelijker de impact voor het eigen bedrijf in rekening kan brengen.

Via dit demonstratieproject willen we het bestaan van dit klimaattraject bekendmaken en demonstreren zodat we zoveel mogelijk varkenshouders kunnen sensibiliseren en stimuleren om zelf aan de slag te gaan met het Klimrek klimaattraject. Demonstratie bestaat uit het effectief uitvoeren van nieuwe klimaattrajecten en het gericht demonstreren van bepaalde klimaatmaatregelen op voorbeeldbedrijven. Nieuwe klimaattrajecten leiden tot een robuustere benchmark voor de Vlaamse varkenshouderij. Door samenwerking met de proefcentra capteren we hun praktijkervaring en vervolledigen we de databank met gepaste klimaatmaatregelen.

Na afloop van het project zullen de resultaten gratis ter beschikking gesteld worden op deze pagina.

Link naar website
Naar top